Theseus: The Dark Orbit

Kosminė stotis THESEUS.
Kažkur tolimoje orbitoje.
Atrodo apleista, bet iš tikro……………..

       Ši vibracija nuo nuo Kosminių Desantininkų kuklosvaidžių, nuo jų žingsnių apsirengus pilnais koviniais šarvais. Vibracija persismelkusi koviniais Svetimųjų šūksniais iš seniai užmirštų koridorių gilumos, kurių užkaboriuose jie jau spėjo padėti savo kiaušinius. Koridoriuose yra maždaug keli šimtai vaizdo stebėjimo kamerų, kurios vienintėlės mirksi tamsoje žalsva šviesa, jas seniai paliko mokslinė ekspedicija. O kai paslaptingieji Pilkieji neaiškiu būdu patenka į stotį, ją užpildo keisti šnibždesiai, ir daiktai pradeda atrodyti ne tokie, kokie yra iš tikrųjų.

    Theseus: The Dark Orbit – tai taktinis stalo žaidimas, kuriame žaidėjai ne tik turi numatyti priešininkų ėjimus, bet taip pat gauti naudą iš jų silpnųjų ir stipriųjų pusių.

   Imkitės vadovauti vienai iš keturių unikalių grupuočių. Tapkite kareivių lyderiu – Desantininkų karininku. Paslėpkite tuneliuose ir strateginėse vietose siaubingųjų Svetimųjų spąstus.. Stokite į kovą su stoties paslaptimis ir pergudraukite savo priešininkus vadovaudami Mokslininkams. Naudodami psionines savybes kontroliuokite savo priešininkus žaisdami už Pilkuosius.

   Kosmose tavo riksmo niekas neišgirs. Tu tai žinai. Taigi, nustok klykti. Kaukis !

Parašė Wicked, 2014/11/23