Legenda apie tris išminčius

Parašė Profesorius, 2014/11/07

ismintis.

Senovės Indijoje gyveno karalius, kuris labai gerbė savo išminčius. Ir buvo jie visada šalia karaliaus ir dažnai jis klausdavo išminčių patarimų. Ir tarp išminčių buvo tyrs, kurie visada turėjo skirtingas nuomones. Vienas iš jų teigė, kad protas svarbiau, nei atsitiktinumas. Nes būtent protas duoda gyvenimo apibrėžtumą. Ir jei tenka kažko netekti – tai nesukelia kartėlio, nes praradimas buvo pasėkmė įprastos gyvenimo tvarkos. Kitas išminčius sakė, kad atsitiktinumas svarbiau nei protas, nes jeigu lemta prarasti ar gauti turtus, tai taip ir atsitiks, nepriklausomai nuo to, kiek žmogus turi proto, ir niekaip to neišvengti. Trečiasis pasakė, kad išmintingiausia gyventi remiantis ir atsitiktinumu ir protu.. Nes jeigu remtis tik protu – tai tik be galo eikvosi jėgas, kad gauti norimą rezultatą. O jeigu remtis tik atsitiktinumu – tai bus bereikalinga rizika, nes atsitiktinumas labai jau kaprizingas. O tikroji išmintis slypi tame, kad pasinaudojant protu suprasti kas naudinga iš to, ką duoda atsitiktinumas. Žmogus privalo kiek įmanoma labiau nuo žalos apsaugoti save ir pačiu naudingiausiu būdu sėkme pasinaudoti.

Ir taip kiekvienas iš jų gynė savo nuomonę labai pavydžiai, ir karalius kiekvienam iš jų pateikti pavyzdį įsakė, kuris jų tiesą įrodytų nūnai. Ir davė jiems tiek laiko, kiek jiems reikės. Ir išsiskirstė išminčiai po namus, ir nupūtė dulkes nuo senovinių traktatų, ir ėmėsi darbo. O kai laikas atėjo, jie pas karalių su dovanomis, jų teisumą įrodančiomis,atkeliavo.

Ir tasai, kuris pasisakė už proto svarbą, atnešė šachmatus, įrodančius, kad tas kuris turi daugiau smegenų ir įžvalgos, ir laimės prieš kitus.

O tas, kuris šlovino atsitiktinumą, atnešė lošimo kauliukus, kad parodyti, kad protas jokios įtakos neturi, ir tik atsitiktinumas duoda naudą arba žalą.

Trečiasis, kuris teigė, kad geriausiai remtis ir vienu ir kitu, atnešė nardus – su mediniais skrituliukais, kurie juda tam tikra, apibrėžta tvarka, ir su lošimo kauliukais, kurie ridenami tam , kad judinti medinius skrituliukus. Ir tas kuris žaidžia gerai, gali judinti savo medinius skrituliukus taip, kad išvengti žalos, kuri gali atsitikti dėl lošimo kauliukų paridenimo.

Kadangi šachmatai yra labiau taurus žaidimas, nei kauliukai ar nardai, pirmiausia apie juos ir papasakosime. Papasakosime, kaip atrodo laukas ir iš kiek jis kvadratų, ir kokios figūros būna ir kaip jomis žaisti. Ir kokie žaidėjai turi būti įžvalgūs, kad laimėti ir kaip jie duoda šachą karaliui, kuris yra pati svarbiausia figūra. Ir kaip jie duoda ir šachą ir matą, kas yra didžiulė gėda, lyg karalių būtų paėmę į nelaisvę ar nužudę……………..

Papasakoję apie šachmatus, mes norime papasakoti apie kauliukus, todėl ir papasakosime. Dėl dviejų priežasčių. Visų pirmiausiai todėl, kad išminčių ginče, antrasis išminčius pasisakė už atsitiktinumą ir atsinešė kauliukus. Visų antriausiai, todėl, kad nepaisant to, kad nardai yra labiau rimtas ir protingas žaidimas lyginant su kauliukais, bet be kauliukų nardais žaisti neįmanoma. To dėl bus logiška visų pirma papasakoti apie kauliukus…….

Ir papasakoję apie kauliukus, taip išsamiai, kaip tik sugebėsime, mes papasakosime apie nardus. Ir nors jiems reikalingi kauliukai, kas rodo, kad reikalinga ir sėkmė, vis dėlto labai svarbu suprasti, ką daryti su išsiritusiomis reikšmėmis, ko pasekoje paaiškėja, kad žaidimui reikalingas protas.

Šaltinis yra: čia