Mes žaidėme: 2015. 07.06 – 07.12

Parašė Profesorius, 2015/07/20

inn fighting virselis

Impulse x2

MartianDice

StarWars: ImperialAssault x2

KingofNewYork

Red7

Inn-Fighting

Pandemic: The Cure

Dead of Winter: A CrossroadsGame


Impulse x2

impulse3-800

Vieną partiją žaidėme 4se. Ir du iš žaidėjų buvo didžiamąstytojai. Tai štai niekad nežaiskite Impulse su mąstytojais ir dar iškart su dviem vienoje vietoje. Tai tikrai labai prailgo. Ėjimus darė super lėtai. Šiame žaidime išties yra ką pagalvoti, pastrateguoti, nes kelių į pergalę labai daug. Tokio tipo žaidėjai stengiasi išskaičiuoti kiekviename ėjime patį geriausią variantą ir dar suplanuoti, kitus ėjimus. O kai variantų N, tai skaičiavimas užtrunka. Ar tai duoda rezultatą? Taip – išties duoda – vienas iš mąstytojų ir laimėjo šią partiją ( per katės plauką) . Antroje vietoje liko žaidėjas, kuris žaidė pusiau intuityviai (finale nepavyko patraukti kortos, kuri duotų tą trūkstamą vienintelį tašką).


StarWars: ImperialAssault x2

 imperial assault virshelis

Primojoje partijoje, reikėjo nubėgti iki uždarų durų, jas atidaryti ir užmušti  imperijos karininką. Be to reikėjo naikinti konsoles, nes jų pagalba imperija galėjo išsikviesti dar daugiau karių. Jau po antro ėjimo visos konsolės buvo suspardytos (iš esmės tai vukio nuopelnas). Taip pat vukis gerai aplamdė šonus imperijos smogikams, bet buvo nugalėtas kiekiu. Atidaryti duris už kurių karininkas taip pat pavyko, ir netgi pavyko gerai jam įkrėsti beržinės košės. Liko spingsoti su viena vienintėlia gyvybe, bet to užteko, kad sukilėliai eilinį kartą prakiurdytų misiją.

Antroji misija buvo kaip tik pagal mūsų “parčio” supratimą.  Tiesiog duoti spragilų imperijos pakalikams. Reikėjo visus išdaužti. Mano personažas gavo netgi didžiulinį imperijos robotą ( kažkaip  sugebėjo užgrobti) Robotas  su 20 gyvybių ir galingais ginklais. Taigi ir pradėjom partiją nuo roboto siautėjimų, nes nuojauta sakė, kad ilgai jis neišgyvens. Pirma ataka į superimperialguardą – visiškai nesėkminga – antra ataka į paprastą guardą – pastarasis buvo švariai nušluotas nuo grindų paviršiaus, įmūrytas į artimiausią sieną ir kulkomis dekoruotas į neįmantrų ir nefunkcionalų kiaura-samtį. Bet tai sukilėliams nepadėjo. Skaitlingesnės ir galingesnės pajėgos, netrukus susidorojo su galingiausiu sukilėlių ginklu – robotu. Mano herojui , vos gyvam pavyko išsiropšti iš kabinos. Imperijos laimėjimo sąlyga buvo  – sužeisti visus herojus – ką nesunkiai ir pavyko padaryti.  Tai buvo paskutinė misiją prieš finalinę. Kaip po jos sužinojome, kadangi ją pralošėme ( kaip daugumą misijų šiame “campaine”) – finalinė misija bus lengvesnė. Jeigu būtume laimėję – būtume gavę sunkesnę misiją.


Dead of Winter: A CrossroadsGame

 dead of winter virselis

Šį kartą misija buvo paprasta paprasčiausia. Teirėkėjo atsilaikyti 5is “roundus”. Žaidėme 5se – ar yra išdavikas taip ir nebuvo aišku visą žaidimą, nes tikrai per daug nesireiškė, netgi krizių vykdimo nesabotavo. Jau nuo pradžių žaidime buvo ir kalėdų senelis ir šuo, deja nei vienu, nei kitu negavau pažaisti. Juos gavo kitas žaidėjas. Aš gavau dvi personalijas, kurios abi labi turėjo neblogas statistikas paieškos , o viena ir gerą statistiką kovojimo (2+). Mano slapta misija buvo , kad gale žaidimo bazėje būtų, bent 5io barikados. Per visą žaidimą sugebėjau pastatyti visas dvi, bet per daug ir nesistengiau, nes jau matėsi , kad geruoju visas šis nuotykis nesibaigs.  Krizes šiaip ne taip įveikinėjome, tik gal vieną “feilinom”, bet tai padarėme specialiai. Netgi  tai mums nepadėjo. Pradėjo herojai mirti – dažniausiai nuo to, kad sušaldavo, – tada kiekvieną ėjimą vis sveikata blogėdavo ( o jei 3 sužeidimai, tada amen). Pirmu numeriu užsilenkė šunis – gaila, vienintelis buvo . Po to ir kalėdų senelis, kuris labai neblogai sugebėjo zombius naikinti. Mano personažas vienas gavo ir pistoletą (prieš kalėdų s. mirtį , pastarasis perdavė kaip palikimą) ir medžioklinį, kuriuo būdavo galima nukalti iškart du zombius tik triukšmo sukeldavo daug. Bet ir tai nepadėjo. Taip pat pasirinkome “event’ą”, kad reikės ne tik išgyventi, bet dar išvalyti nuo zombių kelias lokacijas, bet už tat trauksime 8 kortas iš policijos nuovados – teoriškai turėjome rasti daug ginklų. Praktiškai neradom nei vieno :P.  Taigi pasisunkinom laimėjimo sąlygą, o ginklų negavome. Jau tada supratome, kad gerai nesibaigs.  Nesulaukėme 5ojoroundo, herojai pradėjo užsilenkinėti ir moralė visiškai nukrito iki 0. Ate.


 Pandemic: The Cure

 pandemic cure virshelis

Visai smagi Pandemickauliukinėinkarnacija. Ir visai smagiai vėl sugebėjome numarinti pasaulį. Tai netgi ilgai netruko. Neturėjome jokių šansų. Pradžioje dar vilties spindulėlis spingsojo ir rodė kelią rūke. Netgi sugebėjome su spec. kortos ir vieno personažo spec savybės pagalba prasukti supercombo (  pastarasis “persas” galėjo judinti kitus personažus, o kai jie įeina į lokaciją iškart naikina po 1 virusą). Tą ėjimą gerai pravalėme viską, bet netrukus visi virusai grįžo atgal ir dar prisidėjo naujų. Protrūkis , protrūkio ir pasiekėm labai gražią kaukolę su dviem tradiciniais kaulais. Tai reiškė, kad  buvo malonu – iki kitų susitikimų. Gal kitą kartą pavyks pasaulį išgelbėti.